จ.ตราด อําเภอคลองใหญ่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดและเหล่ากาชาด

0
351
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.ตราด อําเภอคลองใหญ่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดและเหล่ากาชาด จังหวัดตราดกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมออกเยี่ยมและพบปะกําลังพลของหน่วยทหารตามชายแดนในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะออกเยี่ยมและพบปะกําลังพลของหน่วยทหารตามชายแดนในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นําข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาล และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ร่วมออกเยี่ยมและพบปะกําลังพลของหน่วยทหารตามชายแดนในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จํานวน 4 หน่วยงาน เช่น ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ชุดปฎิบัติการที่ 23 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลคลองใหญ่และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลทหารตามชายแดนด้วย นอกจากนั้นคณะยังได้ตรวจเยี่ยมผู้พิการและมอบรถเค็นให้จำนวน 1 คัน ที่ตําบลไม้รูด อีกด้วย พร้อมกันนี้คณะยังได้แวะไหว้สิ่งสักสิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วย วัตถุประสงค์ในการเดินทางออกเยี่ยมพบปะกําลังพลทหารในครั้งนี้ เพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจให้กับทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ตามชายแดนเขตรับผิดชอบพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคองใหญ่ จ.ตราด