ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมแสดงไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไปด้วยอุบัติเหตุทางถนนในงานวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562

0
355
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

 

 

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด และนำข้าราชการทุกภาคส่วน ได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อรำลึกถึงคนไทยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  จัดงาน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”  ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีนี้  ตรงกับอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด  ดำเนินการจัดงานและกิจกรรมในห้วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562   ภายใต้หัวข้อหลัก “ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์” (Life is not a car part)  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และองค์กรภาคสังคมใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ไม่ประมาท หากเป็นประเภทรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่สำคัญต้องเคารพ รักษากฎจราจร เพื่อช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างยั่งยืน

/////////////////////

โชติกา    ทวนชัยภูมิ

0956628047