การแข่งขันกีฬาเปตอง ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
317
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

การแข่งขันกีฬาเปตอง ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน โดยแบ่งสายการแข่งขันให้แต่ละหน่วยงานผลัดกันเป็นทีมเหย้าและทีมเยือนจนครบทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการแข่งขันกีฬาเปตองที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กับทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ณ สนามเปตองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
//////////ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน