ประกาศ ชาวไทยควรรู้ ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้มี 83 จังหวัด แล้วครับ จังหวัดใหม่ มาอีก 7 จังหวัด ทราบหรือยังครับ เรามีจังหวัด รวมทั้งหมด 83 จังหวัด ในประเทศไทยแล้ว เพราะมีการจัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 7 จังหวัด เพิ่มผู้บริหารอีก 7 คน และตำแหน่งต่าง ๆ ตามหน่วยงาน

0
43608

ประกาศ ชาวไทยควรรู้ ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้มี 83 จังหวัด แล้วครับ
จังหวัดใหม่ มาอีก 7 จังหวัด ทราบหรือยังครับ เรามีจังหวัด รวมทั้งหมด 83 จังหวัด ในประเทศไทยแล้ว เพราะมีการจัดตั้งจังหวัดใหม่อีก 7 จังหวัด เพิ่มผู้บริหารอีก 7 คน และตำแหน่งต่าง ๆ ตามหน่วยงาน

✔️1. จังหวัดบัวใหญ่ แยกมาจาก นครราชสีมา มี 8 อำเภอ
อ.บัวใหญ่
อ.คง
อ.ประทาย
อ.โนนแดง
อ.บ้านเหลื่อม
อ.แก้งสนามนาง
อ.สีดา
อ.บัวลาย

✔️2. จังหวัดเดชอุดม แยกมาจากอุบลราชธานี มี 5 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ
อ.เดชอุดม
อ.บุณฑริก
อ.นาจะหลวย
อ.น้ำยืน
อ.ทุ่งศรีอุดม
กิ่ง อ.น้ำขุ่น
กิ่ง อ.นาเยีย

✔️ 3. จังหวัดกันทรลักษณ์ แยกออกมาจากศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.เบญจลักษ์
อ.ศรีรัตนะ
อ.ไพรบึง
อ.โนนคูณ
กิ่ง อ.เขาพระวิหาร
กิ่ง อ.ศรีเมืองทอง
กิ่ง อ.ทับทิมสยาม

✔️4. จังหวัดชุมแพ แยกมาจาก ขอนแก่น มี 6 อำเภอ
อ.ชุมแพ
อ.ภูเวียง
อ.สีชมพู
อ.หนองนาคำ
อ.ภูผาม่าน และ
อ.ภูเขียว ของ จ.ชัยภูมิ
มาจัดตั้งเป็น จ.ชุมแพ

✔️5. จังหวัดนางรอง แยกมาจาก บุรีรัมย์ มี 10 อำเภอ
อ.นางรอง
อ.ชำนิ
อ.หนองหงส์
อ.บ้านกรวด
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.โนนสุวรรณ
อ.ปะคำ
อ.หนองกี่
อ.ละหานทราย
อ.โนนดินแดง

✔️6. จังหวัด นาทวี แยกมาจาก สงขลา มี 8 อำเภอ
อ.นาทวี
อ.จะนะ
อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย
อ.คลองหอยโข่ง
อ.สะเดา
อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่
✔️7. จังหวัดท่าศาลา แยกจากนครศรีธรรมราช มี 6 อำเภอ
อ. ท่าศาลา
อ. พรหมคีรี
อ. นพพิตำ
อ. สิชล
อ. ขนอม
อ. ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี)

จำกันไว้ดี ๆ คงเริ่มเปลี่ยนแผนที่ เปลี่ยนชื่อป้ายกันเร็ว ๆ นี้