องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
668

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และอ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้น อ่านคำขวัญวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงาน โดยนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานการจัดงาน วันเด็ก เพื่อตระหนักถึง ความสำคัญ ของเด็กและเยวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ของประเทศ ชาติ และเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อบ้านเมือง ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และ อาหาร น้ำดื่ม ให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง ร่วมลุ้น จับ รางวัลใหญ่เป็นจักรยาน 150 คัน และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน มอบให้ แจกเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563