นายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ขี้นภายในโรงพยาบาล

0
957

เมื่อวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะผู้บริหาร ของโรงพยาบาล จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ขี้นภายในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรม ให้เด็กๆ ที่เจ็บป่วยไม่สามารถไปร่วมงานวันเด็กได้ เพื่อให้เด็กได้ทราบถึงความสำคัญ ของตนเองต่อสังคม และเติบโตเป็นคนดี ของสังคม ต่อไป และเป็นการ สร้างความผูกพัน ระหว่าง เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมกัน บริจาค ของขวัญ สำหรับเด็ก เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าว. เป็นการเดินแจกของขวัญ ให้กับเด็กๆ ที่มารับการตรวจ รักษา ที่ห้องตรวจกุมารเวช แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพบาบาล , หอผู้ป่วยกุมารเวช เด็กที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และศูนย์บริบาลเด็ก(เดย์แคร์) ของโรงพยาบาล ซึ่งรวมแจกของขวัญให้เด็ก ทั้งหมดประมาณ 80 คน โดย นายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้แต่งตัว เป็นแบ็ตแมน นายแพทย์ วัขระ จันทร์เจริญกิจ รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบ สุขภาพ แต่งตัว เป็น ไดโนเสาร์ นายแพทย์ ทองพูน แตงตาด รอง ผูอำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ แต่งตัว เป็นกัปตัน อเมริกา นายแพทย์ พรหมมินทร์ แซ่โง้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแต่งตัวเป็นซุปเปอร์แมน นางสาวเสาวนีย์ เมตตารมย์รอง ผู้บริหาร แต่งตัวเป็นกุมารไทย เด็กๆต่างดีใจ และมีความสุขที่ได้รับของขวัญวันเด็ก
เพราะ เจ็บป่วย จึงไม่ได้ไปร่วมงานวันเด็ก
การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการให้กำลังใจเด็กที่ป่วยได้อีกด้วย