60 ปี มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์

0
966

60 ปี มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์
จากการเปิดเผยของ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ กล่าวว่าด้วย มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จึงได้กำหนดจัดงานฉลอง “ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ครบรอบ 60 ปี ” ซึ่งมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2503 ปัจจุบันครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ทางมูลนิธิ ฯ จึงได้จัดงานฉลอง มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ครบรอบ 60 ปี ขึ้น ณ อาคารมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ แจกข้าวสารอาหารแห้งและผ้าห่มกันหนาว , ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ตรวจรักษาโรคฟัน , กิจกรรมนันทนาการ จัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนแจกบัตรสงเคราะห์รับข้าวสารอาหารแห้ง และผ้าห่มกันหนาว ณ บริเวณด้านหน้าศาลา 2 วัดนครสวรรค์ ผู้จะรับบัตรต้องนำ เอกสาร : ทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชน ( ฉบับจริง ) ครอบครัว ละ 1 ชุด เวลา 09.30 น. พิธีทำบุญ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเริ่มกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ให้บริการตรวจรักษาโรค และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เวลา 10.30 น. พิธีเปิดงานฉลอง มูลนิธิปากนน้ำโพประชานุเคราะห์ ครบรอบ 60 ปี เวลา 11.00 น. แจกอาหารให้กับผู้มาร่วมงาน (โรงทาน) เวลา 13.00 น. พิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้