จิตอาสาบางสะพาน ปรับภูมิทัศน์ดงไม้งาม

0
334
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จิตอาสาบางสะพาน ปรับภูมิทัศน์ดงไม้งาม
วันนี้ อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น.

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้นางณิชชา คงนิล ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.บางสะพาน( ปลัดอวุโส))เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” จิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ำดงไม้งาม ณ พื้นที่ ม.3 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าและประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 100 คน
/////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4