ร้อยเอ็ด/นายกเทศบาล​ ตำบลชัยวารี​ เป็นประธาน​ เปิด​ การแข่งขันกีฬาเทศบาล​”โรงเรียนผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารี” ครั้งที่ 2 ประจำปี​ 2563″ 

0
456
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ร้อยเอ็ด/นายกเทศบาล​ ตำบลชัยวารี​ เป็นประธาน​ เปิด​ การแข่งขันกีฬาเทศบาล​”โรงเรียนผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารี” ครั้งที่ 2 ประจำปี​ 2563″

เมื่อเวลา​ 09.00​ น.วันอังคารที่(14 มกราค 2563)นายรัศมี สังข์วิเศษ

นายกเทศบาลตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเทศบาล โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชัยวารี ที่สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก​
นายสำนวน ผดุงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะกรรมการทุกฝ่าย
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนผู้สูงอายุของชุมชนกับเทศบาล ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเน้นความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา​ มากกว่าการคำนึงถึงผลแพ้หรือชนะ
ดั่งความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชที่ว่า “การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายแข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริ่ง รู้จักแพ้ และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่า มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” โดยแบ่งออกเป็นสองทีมคือ ทีมสีขาวและทีมสีส้ม
การแข่งขันกีฬาในวันนี้มีกีฬาพื้นบ้านทั้งหมด 4 ประเภท คือ

1.กีฬาตีกอร์ฟมะเขือยาว

2.กีฬาโยนบอลเข้าห่วง

3.อุ้มลูกโป่ง รับ – ส่งประเภททีมประสมชาย หญิง

4.กีฬาส่งลูกปิงปองประเภททีมชาย หญิง
ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสมาชิกสภา คณะผู้อำนวยการ ครูโรงเรียนผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน(8​ ชุมชน)

 

นายรัศมี สังข์วิเศษ นายกเทศบาลตำบลชัยวารี ประธาน กล่าวชื่นชมยินดีกับเทศบาลตำบลชัยวารี คณะกรรมการจัดงาน ส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชนทุกๆภาคส่วน​ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

/////////////////////
คณิต ไชยจันทร์/บพิตร​ จำปา/กูลศักดิ์​ ภาพ/ข่าว/ศรีไพร​ ทูล​ธรรม​ รายงาน​จากจังหวัด​ร้อยเอ็ด​