จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุม “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ิ 1/2563”

0
261
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุม “คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ิ 1/2563”
วันนี้ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563
เพื่อพิจารณาคำขอของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือจาก “กองทุนยุติธรรม” ซึ่งกองทุนยุติธรรม คือ กองทุนช่วยเหลือประชาชน ทั้งกรณีที่เป็นโจทก์และจำเลย เพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว,ค่าจ้างทนายความฯ ของโจทก์และจำเลยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะความลำบากจากความไม่ยุติธรรม ทำให้ขาดอิสรภาพในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาล
กองทุนยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า “กองทุนยุติธรรม” มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี, การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย, การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

        ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือของประชาชนทั้งสิ้นจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรม พร้อมทั้งมอบหมาย จนท.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ รวมถึงพิจารณาจากเอกสาร พยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบกัน แล้วมีมติร่วมกัน ดังนี้
1. ✔️ อนุมัติ
– กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 2 ราย เป็นค่าจ้างทนายความ จำนวน 35,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมเท่าที่จ่ายจริง
2.❌ ไม่อนุมัติ
– ไม่มี-
3.⭕ ยุติเรื่อง
– ไม่มี-
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
⚖️ ให้คำปรึกษากฎหมาย
⚖️ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
⚖️ ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
⚖️ ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
📣ถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขื่น ถูกกระทำอนาจาร ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากการกระทำของผู้อื่น >> ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐได้
⚖️ กองทุนยุติธรรม
📣ขอทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่น ๆ
📣ขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
📣ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
📣ขอโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
🏠 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 (หลังสุดท้าย) ☎️ 043-513-233