ชโยดม เรียกร้องรัฐ คุมเข้มการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ ด้านเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ดีใจราคาสูง พุ่ง 7.30 บ/ กก ในรอบหลายปี

0
173
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ชโยดม เรียกร้องรัฐ คุมเข้มการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ ด้านเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ดีใจราคาสูง พุ่ง 7.30 บ/ กก ในรอบหลายปี

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลคลองท่อม ใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เร่งเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน ที่สุก ออกขาย ให้กับ ลานเทรับซื่อในชุมชน ในราคากิโลกรัมละ 7.30 บาท ซึ่งเป็นราคา ที่สุดในรอบหลายปี เนื่องจากกังวลว่า หลังจากนี้ราคาอาจตกต่ำ และต่างดีใจ ราคาปาล์มปรับสูง แต่ผลผลิตออกน้อย ประมาณ ร้อยละ 30 ตามฤดูกาล โดยทางลานเทรับซื้อ ได้มีการคุ้มเข้ม คัดแยกผลปาล์มน้ำมัน ที่ไม่สุกเต็มที่ ออก
นายชโยดม สุวรรณรัตนะ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐคุมเข้ม ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งราคาถูกกว่าไทย กก.ละ 8 บาท เกรงว่าจะเป็นแรงจูงใจให้มีการลักลอบนำเข้าพร้อมกับให้เร่งปรับโครงสร้างราคาให้เกิดความเป็นธรรม เพราะราคากิโลกรัมละ กว่า 7 บาทเป็นราคาที่เกษตรกรได้รับอยู่นี้เชื่อว่าเป็นราคาที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงพร้อมกับขอให้รัฐบาลเร่งออกพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาปาล์มทั้งระบบไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบอีก

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน