ร่วมสนับสนุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชน

0
125

ร่วมสนับสนุน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/ กรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลเวียงสาเพื่อประชาชนมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบจัดซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหาร ลำไส้ เพื่อประชาชนโซนใต้ จังหวัดน่าน ซึ่งจะมีกิจกรรมเวียงสาฮาร์ฟมาราธอนครั้งที่ 5 และทอดผ้าป่า ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ข่วงเมืองเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน