ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนและสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “มรดกโลกเขาใหญ่

0
426

วันนี้ (16 มกราคม 2563) ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนและสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “มรดกโลกเขาใหญ่ : การบูรณาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีน” พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “เรารักเขาใหญ่” ระหว่าง 2 สมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพให้เดินทางไปเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ รผอ. / ผภช. ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเสวนา อาทิ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ / อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน / ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา / ปลัดอำเภอปากช่อง / ผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา / ผู้กำกับการกองกำกับการควบคุมธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว / ผู้อำนวยการโครงการเขาใหญ่แบรนด์ และ ผกตช. ในนามผู้แทน ททท. เข้าร่วมเสวนา

ทั้งนี้ ททท. จะนำบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจากประเทศจีนเดินทางไปเขาใหญ่เพื่อเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์โครงการเรารักเขาใหญ่ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563

ปี 2563 คาดว่าจังหวัดนครราชสีมา
จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากจีน และประเทศอื่นๆเดินทาง
เข้ามาเพิ่มขึ้น10-15%