จังหวัดร้อยเอ็ด-คณะกรรมการลงพื้นที่ออกตรวจผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมควรได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประจำปี 2563

0
666
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จังหวัดร้อยเอ็ด. คณะกรรมการลงพื้นที่ออกตรวจผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมควรได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประจำปี 2563

https://youtu.be/rs3ZfxG3B-0

/วันเสาร์ที่(18 มกราคม2563)เมื่อเวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัล ประจำปี 2563 กำนันตำบลคำพะอุง ณ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านคำเจริญ ตำบลคำพะอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการประกอบไปด้วย

นายเจตเจนต์ เจนนาวิน. ปลัดจังหวัด รองประธานกรรมการ. นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายแพทย์สสจ.(ผู้แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตย์ คำสี (ผู้แทน)เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด.นางนวลจันทร์ ศรีมงคกรรมการ นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิิ์(ผู้ทรงคุณวุฒิ)นาย.(ผู้ทรงคุณวุฒิ)นายโกศล บุตนุ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)นายธงชัย เทศสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และจ่าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะกรรมการตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมควรได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประจำปี 2563
นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว่าตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม เป็นประจำทุกปีโดยหลักการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม วัดจากบทบาทหน้าที่การทำงาน ตลอดทั้งปีทั้งหมด 6 ด้านคือ ด้านการอำนวยการ ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ สาธารณสุข ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ฯ


_________💥💥💥💥
(((((🙏🆖บพิตร จำปา💥คณิต ไชยจันทร์ 💥ศรีไพร  ทูลธรรม
คณะทีมสื่อร้อยเอ็ด  🔊รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด