คุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน/เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน , พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.อ. พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.3205 /หน.ชุดวิทยากรครูฝายกรม ทพ.32 พร้อมกับครูฝาย ร้อย ทพ.3204 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ ราษฎร ม.๓ บ.นาตาโพ, ม.๔ บ.หน้าฝาย และ ม.๒ บ.พูลสุข ต.บ้านบึงฯ จัดทำเวทีประชาเข้าใจการสร้างฝายมีชีวิต

0
376
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg
เมื่อ 26 มกราคม 2563 0900 – 1300 คุณสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน/เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน , พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.อ. พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.3205 /หน.ชุดวิทยากรครูฝายกรม ทพ.32 พร้อมกับครูฝาย ร้อย ทพ.3204 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ ราษฎร ม.๓ บ.นาตาโพ, ม.๔ บ.หน้าฝาย และ ม.๒ บ.พูลสุข ต.บ้านบึงฯ จัดทำเวทีประชาเข้าใจการสร้างฝายมีชีวิต ณ ห้องประชุม อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จว.อ.น. พร้อมทั้งร่วมกันสำรวจพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตจำนวน 3 จุด ผลการปฏิบัติดังนี้ 1. การทำเวทีประชาเข้าใจผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการสร้างฝายมีชีวิตและเห็นพ้องต้องกันจะดำเนินการสร้างจำนวน 3 ฝายใน 3 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 1 ฝาย 2.ผลการสำรวจพื้นที่สร้างฝาย 2.1 ฝาย บ.หน้าฝาย ม.4 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดกว้าง 8 ยาว 10 เมตร สูง 1 เมตร ห้วงระยะเวลาการสร้าง 5 – 12 ก.พ.63 2.2 ฝาย บ.นาตาโพ ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 ยาว 8 เมตร สูง 1 เมตร ห้วงระยะเวลาการสร้าง 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 2.3 ฝาย บ.พูลสุข ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ขนาดกว้าง 6 ยาว 8 เมตร สูง 0.80 เมตร ห้วงระยะเวลาการสร้าง 18 – 22 ก.พ.63 3.อบต.บ้านบึงจะทำหนังสือขอรับการสนับสนุนชุดวิทยากรครูฝายจาก กรมทหารพรานที่32 อีกครั้ง เครดิต ร.อ.พิทักษ์พล บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน