นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) และร่วมพิธีเปิดงานโครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด

0
166
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

– วันนี้(14 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) และร่วมพิธีเปิดงานโครงการกระจายสินค้าเกลือทะเลจากสหกรณ์ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม เพื่อระบายเกลือค้างสต๊อคและเกลือใหม่ที่กำลังมีผลผลิตออกมา อันเป็นการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี(เพชรบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม) โดยปล่อยคาราวานสินค้าเกลือ จำนวน 7 คัน ปริมาณ 210 ตัน.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ