จ.กาญจนบุรี แจ้งจับเจ้าสัวพันล้าน นายมนตรี มังกรกนก กับพวก แอบยึดถือครอบครองพื้นที่วิวสวยจำนวนเกือบ 200 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี

0
616
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กาญจนบุรี แจ้งจับเจ้าสัวพันล้าน นายมนตรี มังกรกนก กับพวก แอบยึดถือครอบครองพื้นที่วิวสวยจำนวนเกือบ 200 ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนายวราวุธศิลปอาชา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ดำเนินการเด็ดขาดกับนายทุน ผู้บุกรุกป่า
วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 09.00 น. พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานงานที่ 4 (ศปป.4) กองอำนวยการรัก
ความมั่นคงภายในประเทศ (กอ.รมน.) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการออกตรวจปราบปราม การกระทำผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี สืบเนื่องมาจาก นายมนตรี มังกรกนก ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงศ์ช่าง จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 พันล้านบาท กับพวกรวม 6 คน ประกอบไปด้วย ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก นางสาวศิริกุล มังกรกนก นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก นายภูริพงศ์ มังกรกนก นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี เป็นตัวการ ได้ให้นายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ และนายวันชัย นวลขำดีแท้ ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน โดยเจ้าสัวมนตรีฯกับพวกที่เป็นตัวการ ให้นายศักดิ์ชัยฯ และนายวันชัยฯเป็นตัวแทน ไปนำชี้ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ของคนอื่น แล้วครอบครองเปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเองเจ้าสัว มนตรีฯกับพวกและแอบนำรายชื่อดังกล่าว เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับรอง เพราะที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้ช่วยเหลือราษฎรเดิม ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่เดิม ก่อนหรือหลังประกาศเขตสงวนหวงห้ามครั้งแรก และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วย บุคคลภายนอก ที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธ์มา จากราษฎรเดิม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ดังกล่าว และการกระทำการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 นั้น ทำให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่มเติมจากการขายไป หรือโอนไป เกิดวัฐจักร การบุกรุกป่าไม่มีสิ้นสุด เป็นการกระทบกระเทือน ต่อการรักษาป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ด้านป้องกันทรัพยากรป่าไม้ หรืออื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 บัญญัติไว้ว่า การกระทำใดๆ ที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเฉียบขาด
หลังจากคณะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนครบแล้ว วันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้เดินทางมาตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขณะตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าว ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าว ดังนี้ 1.นายมนตรี มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้จำนวน 45ไร่ 31 ตารางวา ดร.นางปัญจรัตน์ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้47ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 26 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้46 ไร่ 96 ตารางวา นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 25 ไร่ 2 งาน 75 ตาราวา นายภูมิพงษ์ มังกรกนก 5ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา รวมทั้งหมด 197ไร่ 1งาน 75 ตาราวา แล้วบันทึกเรื่องราวนำ ส่งพนักงานสอบสอบสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สืบสวนสอบสวน หาตัวนายมนตรี มังกรกนก กับพวกรวม 6 คน รวมทั้งนายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ นายวันชัย นวลขำดีแท้ ผู้สนับสนุน มาดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐานยึดถือ ครอบครอง ในที่ดินในอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท และคณะเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 2562ได้ติดป้ายประกาศ ห้ามมินายมนตรี มังกรกนก กับพวกหรือบุคคลใด กระทำการใดๆในที่ดินแปลงดังกล่าว จนกว่าคดีถึงที่สุด หากฝ่าฝืนประกาศต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และค่าปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะยุติการกระทำนั้น
เกษร เสมจันทร์