นายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน รร.ชุมชนศิลาแลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาแลงและประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการโครงการถนนสะอาดเมืองน่าน

0
223
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ตำบลศิลาแลง ตำบลสะอาด ปราศจากขยะ วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลศิลาแลงโดยนายธนายุทธ ทีฆาวงศ์ นายกมนตรีตำบลศิลาแลง นายธณัชฐ์พรหม ชราชิต ปลัดเทศบาลพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียน รร.ชุมชนศิลาแลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศิลาแลงและประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการโครงการถนนสะอาดเมืองน่าน ปราศจากขยะ โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ ถนนสายหลัก ปัว-น้ำยาวบริเวณโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ถึง บ้านหัวน้ำระยะทาง 5 กิโลเมตร และถนนสายรอง ตั้งแต่บ้านหัวดอย ถึง บ้านฝาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ให้สะอาดปราศจากขยะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน