น่านเมืองงาม เมืองสะอาด นายสราวุธ ปัญญาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ร่วมกับนายเพ็ญ อินวุฒิ กำนันตำบลนาซาว นางสมหวัง แช่มชุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว

0
229
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

น่านเมืองงาม เมืองสะอาด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว นำโดยนายสราวุธ ปัญญาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ร่วมกับนายเพ็ญ อินวุฒิ กำนันตำบลนาซาว นางสมหวัง แช่มชุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คนได้ดำเนินการโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วน ถึงสามแยกบ้านนาซาว ตำบลนาซาว รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร เก็บขยะได้ปริมาณ 30 กก. บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน