ทุ่งช้างเมืองสะอาด

0
191
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ทุ่งช้างเมืองสะอาด วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างโดยนางทัศนีย์ ขัดสี นายกมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาลตำบลทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ได้ดำเนินการโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ โดยร่วมกันจัดเก็บขยะ ถนนสายรอง บริเวณถนนสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างรวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ให้สะอาดปราศจากขยะ ปริมาณขยะที่เก็บได้ 30 กิโลกรัม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน