ที่โรงเรียนบ้านสาลีก ตำบาลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

0
527
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ที่โรงเรียนบ้านสาลีก ตำบาลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรั้ว ประตู ถนนลาดยางและป้ายโรงเรียนบ้านสาลีก โดยท่าน ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด และบริษัททุ่งสีคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างรั้ว ประตู ถนนลาดยางและป้ายให้แก่โรงเรียนบ้านสาลีก ในการนี้ท่านสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งมอบ ดังกล่าว. ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนตลอดจนประชาชนได้ใช้ร่วมกัน โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางกัลยู วิศววงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลีก. และคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงสาร่วมให้การต้อนรับ. มนพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน