เริ่มแล้ว เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปีที่ 10 ตอน In Love “ทำในสิ่งที่รัก” สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

0
89

เริ่มแล้ว เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปีที่ 10 ตอน In Love “ทำในสิ่งที่รัก” สร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
.
วันนี้ (14 ก.พ.63) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มปีที่ 10 ตอน In Love “ทำในสิ่งที่รัก”พร้อมด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคพื้นที่ ที่สร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มและประชาชนอุตรดิตถ์เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (หลังห้างฟรายเดย์)
.
สำหรับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้การสร้างสรรค์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ใหม่ๆทั้งในชุมชนและจังหวัด ทำให้ผู้คนมีทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตเรียนรู้และแบ่งปันอย่างหลากหลาย เกิดความร่วมมือของทุก ภาคสวรรค์จนเกิดเป็นนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม การจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งนี้จึงได้ย้ายมาจัดขึ้น หน้าสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มแห่งนี้เพื่อประกาศให้สาธารณะ ได้รับรู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับทุกคนเกิดขึ้น และเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต่อไป
.
โกเมศ ช่วยบุญ สวท.อุตรดิตถ์ รายงาน