เขื่อน​สิริกิติ์​ ร่วม​พิธี​มอบ​รางวัล​ EGAT.​ Green.LearningAwards.2019

0
175
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

เขื่อน​สิริกิติ์​ ร่วม​พิธี​มอบ​รางวัล​ EGAT.​ Green.LearningAwards.2019 .วันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ หอประชุม​เกษม​จ​า​ติ​ก​วณิช​ การ​ไ​ฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง​ประเทศไทย​ นายบรรจง​ ศรี​ส​อาด​ วิศวกร​ระดับ​11​ เขื่อน​สิริกิติ์​ ร่วม​พิธี​มอบ​รางวัล​ EGAT​ Green.Learning.Awards.2019.”ห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้​ สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้าน​ พลังงานต่อคนไทย” มอบรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว​ ปี​ 2562​ ซึ่งในปี​ 2562​ นี้​ มีโรงเรียน​ที่ผ่าน​เกณฑ์​ทั่วประเทศ​ 11​ โรงเรียน​ รวมด้วยโรงเรียนท่าปลา​อนุสรณ์​1​ ตำบลท่าปลา​ อำเภอ​ท่าปลา​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต​แห่ง​ประเทศไทย​(กฟผ.)​ ได้ดำเนิน​การ​โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว​ มุ่งสู่​โรงเรียนสี​เขียว​ เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน​ ประจำปี​2562​ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม​ อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน​ และโรงเรียนท่าปลาอณุสรณ์ 1​ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้​ โรงเรียนต้นแบบด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี​2562​ การรับรางวัลโล่และเกียรติบัตรในครั้งนี้​ โดยนายนิรุจน์​ นาสม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลา​อนุสรณ์​1​ รับมอบจากนายพัฒนา​ แสงศรีโรจน์​ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์​ การไฟฟ้า​ฝ่าย​ผลิต​แห่ง​ประเทศไทย​ และนายอำนาจ​ วิชยานุวัติ​ เลขาคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน ปวินท์ อินกล่ำรายงาน