7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ศอ.บต. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา เฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2020
เมื่อค่ำคืนวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นการเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนเชื้อสายจีนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ ชมรมชาวไทยเชื้อยะลา และจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลา กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของวันตรุษจีน เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน อีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้มี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น), พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, นายฟุ้ง สุขเสรีทรัพย์ ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนยะลา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า 500 คน เข้าร่วม
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญทุกคนที่อยู่ในงานแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นคนจีนโดยกำเนินแต่ทุกคนก็ได้ร้องเพลงชาติด้วยความไพเราะ บ่งบอกถึงว่า เราทุกคนได้รัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ต่าง ๆ มาแล้ว และครั้งนี้ได้จัดขึ้นในจังหวัดยะลา ท่ามกลางพี่น้องประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก ต้องยอมรับว่า ส่วนใหญ่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นคนจีนจาก ฮกเกี้ยน ไหหล่ำ แต้จิ๋ว และกวางใส ได้มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน และในนามรัฐบาล ขอสัญญาว่า “เราจะร่วมเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขให้กลับสู่พี่น้องประชาชานจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
นอกจากนี้ กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะมีประชาชนเชื้อสายจีนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแล้ว ยังมีผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีความงดงามอย่างแท้จริง
///// ไชยยงค์…ภาพ/ข่าว…..