กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียน

0
707

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียน
จังหวัดอุทัยธานี กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย
วันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยมี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงาน และมี นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รับมอบป้าย พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเชียนในมิติต่างๆ และสาธิตกิจกรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่างๆของโรงเรียน จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และกิจกรรมส่งสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน จากเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมนั้น เป็นโรงเรียนแห่งที่ 50 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากจำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด ที่ทางกรมอาเซียนได้ดำเนินการแล้ว โดยมี เป้าหมาย ให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเท่ากับอายุของการก่อตั้งอาเชียนในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน
ทั้งนี้ การสร้างห้องสมุด อาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆนั้น ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ในการสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและการพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนที่มีพร้อมด้วยหนังสือสื่อการเรียนการสอน และบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับการเรียนการสอน เป็นต้น
//////////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี