“ตำรวจกุดชุมรวมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์”

0
117
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

“ตำรวจกุดชุมรวมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์”


ที่บริเวณสนามด้านทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น พันตำรวจเอกสมคิด ทิพยจักรพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุม นำผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาและหน่วยงานปกครองกองร้อย อส.ที่ 4 กุดชุม ทำความสะอาดสนามทิศใต้สถานีตำรวจภูธรกุดชุม ซึ่งในการนี้ พันตำรวจโท นิราศ จันทร์ฤาชัย รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรกุดชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ว่าจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ กต.ตร.มีความเห็นต้องกันว่าสนามด้านทิศใต้ของ สภ.กุดชุม เดิมเป็นตลาดนัดแต่ต่อมาได้มีการย้ายตลาดนัดออกไปยังจุดอื่นจึงเป็นสนามวางเปล่าขาดการดูแลและใช้ประโยชน์นายเศรษฐการ กองศรีมา ชึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่มองเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและสถานที่ออกกำลังกายของชุมชนเมืองจึงเข้าปรึกษากับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดชุมและรองผู้กำกับการจึงได้. มีการปรึกษากันว่าจะทำสนามแห่งนี้เป็นสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายของอำเภอกุดชุมโดยนาย เศรษฐการ กองศรีมาได้ประสานขอความร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พรโพธิ์ทอง คอนเทค ขอความอนุเคราะห์เรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จเพื่อเป็นสถานที่ ออกกำลังกายของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมโดยส่วนหนึ่งนายเศรษฐการ กองสีมา. เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จดังกล่าวและเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่ออยากเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวกุดชุม//พลากร. แก้วขวัญข้า รายงาน