นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน ปลูกพืชผักสวนครัว

0
102
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

นักวิชาการพัฒนาชุมชนใช้เวลาว่างปลูกพืชสวนครัวไว้กิน ดำเนินตามหลักความพอเพียง

นายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน ปลูกพืชผักสวนครัว มีผักชนิดต่างๆตามฤดูกาล พริก มะเขือ มะนาว ฟักทอง หวาย ไผ่กิมซุง ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ ดำเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ผักที่ปลูกนอกจากไว้กิน ไว้ขายแล้ว ยังได้แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆในที่ทำงาน เป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เป็นแบบอย่างแก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
///////