ภาพบรรยากาศบริเวณคอนโด แอททรีคอนโด ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0
160
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พิษณุโลก วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น ภาพบรรยากาศบริเวณคอนโด แอททรีคอนโด ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. เปิดหน้าที่ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019