สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและลงนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง

0
87
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

 

พิษณุโลก นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาและลงนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ที่จบการศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่6 เพื่อ เป็นทุนการศึกษาในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน3 ทุนได้แก่
1. นายจิรายุ แซ่สง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
2. นายสิทธินันท์ แซ่หลอ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
3. นางสาวชนาภัทร แซ่ลี ครุศาสตร์ ภาษาจีน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปรีชา นุตจรัส รายงาน