รองผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด-19

0
86
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

รองผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรองโควิด-19
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.50- 01.10 น. ตามที่ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อต.มอบหมาย นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ ด่านคัดกรองโรคไข้หวัดโควิด 19 ที่จุดตรวจไฮ้ฮ้า และจุดตรวจน้ำอ่าง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนด และข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวลา 00.01 น.ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 พร้อมทั้ง ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง
ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19

พีระเชษฐ์ ตันพานิช/อุตรดิตถ์