อธิบดีกรมเจ้าท่า คุมเข้ม เรือด่วนเจ้าพระยา

0
378

อธิบดีกรมเจ้าท่า คุมเข้ม เรือด่วนเจ้าพระยา

ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนี้

1 .ให้จัดที่นั่ง สำหรับผู้ โดยสารโดย ให้มี ระยะห่าง 1 เมตร (SOCAIL DISTANCEING)

2. ให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นเรือ 100 %
ทั้งนี้โดยกรมเจ้าท่าได้กำชับให้ ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1)อย่างเคร่งครัด