ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

0
75
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณชุมชน ห้างร้าน และสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อาทิ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ขนส่งจังหวัดลำพูน เป็นต้น รวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และลงพื้นที่ตรวจสอบการให้ความร่วมมือของตลาด ห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการป้องกันโรค ในการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลำพูน พร้อมมีมาตรการให้ผู้มาใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจ จัดให้มีจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองให้ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน ก่อนเข้ารับบริการ
นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ : ข่าว/ภาพ / บุญยงค์ สดสอาด ศูนย์ข่าวภาคเหนือ รายงาน