แจ้งให้ประชาชนที่เดินทางต้องมีแมส์ปิดปากในการเดินทางทุกครั้งหากไม่มีเจอด่านจะถูกจับ

0
104
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2563 แจ้งให้ประชาชนที่เดินทางต้องมีแมส์ปิดปากในการเดินทางทุกครั้งหากไม่มีเจอด่าน จะถูกจับปรับประชาชนเจอมาที อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีทางด่านแจ้งเตื่อนหากไม่ใส่จะต้องถูกจับและส่งฟ้องศาลปรับอย่างน้อย200บาทจึงฝากเตือนประชาชนที่เดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดต่างๆให้ปฏิบัติตามที่ทางทีมข่าวคมชัด AC ทีวีออนไลน์แจ้งมา