พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย

0
86
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย
วันนี้ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายแพทย์ปิยะ สิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พลตรีวุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมแถลงข่าว “จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย”
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มอีก 2 ราย รวมสะสม ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จำนวน 3 ราย โดยรายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 20 ปี มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก สำหรับรายที่ 3 หญิงไทยอายุ 41 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายที่ 3 มีอาการไม่รุนแรง ผลเอ็กซ์เรย์ปอดปกติ ได้รับยาตามมาตรฐานการรักษาและจากการสอบสวนโรคพบมีผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 9 คน โรงพยาบาลได้ติดตามมาตรวจเพื่อดำเนินการต่อไป และขอเน้นย้ำให้ประชาชนคนพิษณุโลก หากไปพบแพทย์ขอให้แจ้งประวัติที่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อจะได้มีการคัดกรองที่ถูกขั้นตอนและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สู่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้หากท่านใดที่เดินทางกลับมาจาก กทม.และปริมณฑล ขอให้แจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วน 1567 หรือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก 055-252-444 และที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก
ขณะนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการควบคุมหรือให้มีการกักตัวผู้ที่พักอยู่ที่แอททรีคอนโดมีเนียม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระยะเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้ติดโรคโควิด-19 รายที่ 3 ทางโรงพยาบาลเนินมะปรางได้มีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว และในขณะนี้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วจึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติตามตามข้อปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกได้มีมาตรการการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง รสสุคนธ์ คชรัตน์ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ในส่วนของโรงพยาบาลนเรศวร ในกรณีลูกสาวผู้ติดโรคโควิด-19 รายแรกเข้ารับการรักษาที่นี่ โดยทางโรงพยาบาลนเรศวร ได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมผู้ที่มีการสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมให้การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ด้วยความช่วยเหลือของผู้ประกอบการภายในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความต้องใจช่วยเหลือให้เราชาวจังหวัดพิษณุโลกปลอดภัยและผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ได้มอบสถานที่ให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อดัดแปลงจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยในอนาคต จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมลาพาโลมา มอบสถานที่ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 80 ห้อง โรงแรมเทพนคร มอบสถานที่ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 68 ห้องและอาคารลิไท มอบห้องให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้พักฟรี จำนวน 10 ห้อง
นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงษ์ ผู้อำนสวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า ขอเน้นย้ำว่าในขณะนี้มีแพทย์และพยาบาลติดเชื้อจากผู้ป่วยที่มารับการรักษา เนื่องจากผู้ป่วยไม่ยอมบอกความจริงโดยเฉพาะการไปในพื้นที่ที่เสี่ยง อาทิ เคยไปเที่ยวที่สถานบันเทิง ค่ายมวย เป็นต้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเชื้อมีความเสี่ยงสูง ท่านไม่ต้องกังวลเพื่อที่เราจะได้ควบคุมโรคได้ทั่วถึงและลดความเสี่ยงได้อีกด้วย
สำหรับสถานการณ์การโรคโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 26 มี.ค 2563 มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 89 ราย ผลการตรวจ พบเชื้อ จำนวน 3 ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน 78 ราย รอผล จำนวน 3 ราย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว