คนหัวใจหล่อ

0
51
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

คนหัวใจหล่อ
นายเฉลิมชัย – พิศมัย ครุอำโพธิ์ จากบริษัทเขาบันไดนาง จำกัด อ.บางกล่ำ.จ.สงขลา มอบเงิน 85,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันทางเดินอาหารและตับและหน่วยเปลี่ยนถ่ายหัวใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน 15 วัน ในห้วงเวลาของการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด 19 โดยมีนายแพทย์จักรรินทร์ และนายแพทย์วรวิทย์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ