คนน่านไม่ทิ้งกันโรงพยาบาลน่าน…

0
56
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

#คนน่านไม่ทิ้งกันโรงพยาบาลน่าน…สถานการณ์ที่พวกเราต้องรบกับศึกอันใหญ่หลวง รายล้อม ท่านมีอะไรที่ท่านจะช่วยพวกเราได้ พวกเราน้อมรับด้วยความขอบคุณและซาบซึ้งใจ
คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา และครอบครัว , หจก. ซินกวงน่าน และ บจก.บ้านถั่วลิสง บริจาค แผ่นพับให้ความรู้ “รู้ทัน ป้องกันตนเอง จากโรคโควิด -19” จำนวน 50,000 แผ่น ให้แก่ รพ.น่าน และกระจายให้โรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
เย็นวันนี้ แผ่นพับชุดแรกได้ไปถึงมือ อสม. อีกหนึ่งนักรบแนวทางของเราแล้ว ณ ตลาดสดบ้านเชียงแข็ง ของที่ท่านมอบให้เรามา ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องคนน่าน สมดั่งเจตนารมณ์ของท่านแล้วครับ
รวมทั้งขอบคุณเบื้องหลัง ผู้ปิดทองหลังพระตลอดมา น้องเปี๊ยก ร้านอิงค์เบอร์รี่ และครอบครัว ขอให้สิ่งดีงามนี้ ดลบันดาลความสุขให้กับครอบครัวของน้องตลอดไปด้วยเทอญ บุญยงค์ สดสอาด รายงาน