ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มด่านทางน้ำ ป้องกันโควิดลูกเรือต่างประเทศเดินทางกลับประเทศกักตัว 14 วัน

0
197
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มด่านทางน้ำ ป้องกันโควิดลูกเรือต่างประเทศเดินทางกลับประเทศกักตัว 14 วันp
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 25 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ พื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื่อง จากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ โดยจอดเรือทอดสมอ 2 ลำ ณ จุดจอดเรือเกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 19 – 21 พ.ค.63 ที่ผ่านมา
ในวันนี้ 22 พ.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จึงได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี (ศรชล.จังหวัดชลบุรี) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศคท. จังหวัดชลบุรี) บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง, ตรวจคนเข้าเมืองเกาะสีชัง, ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา และอำเภอศรีราชา ในการตรวจสอบเรือและลูกเรือ ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โดย นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ นาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หน.ศคท. จังหวัดชลบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรือสินค้าลำแรก ชื่อเรือ THOR BRAVE เป็นเรือสัญชาติ Singapore เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย มีลูกเรือทั้งหมด 23 คน โดยมีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 17 คน และเรือสินค้าลำที่ 2 ชื่อเรือ CHAYA NEE NAREE เป็นเรือสัญชาติ Singapore เดินทางมาจากประเทศรัสเซีย มีลูกเรือทั้งหมด 22 คน และมีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 8 คน
โดยนายลองเดช รายณะสุข นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือทั้ง 2 ลำ จำนวน 25 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศา จึงอนุญาตให้นำตัวลูกเรือ ทั้ง 25 คน มาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชล บุรี และดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นได้ส่งมอบลูกเรือให้กับ อ. ศรีราชา โดยมี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดป้องกัน อ.ศรีราชา เป็นผู้มอบและนำตัวลูกเรือทั้งหมด 25 คน ไปกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ณ โรงแรม BELLA EXPRESS พัทยา (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำ เนาต่อไป
ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645