กำนันเจ้าของฉายายอดขุนพล ออกครวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย

0
259

 

กำนันเจ้าของฉายายอดขุนพล ออกครวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งนายอำเภอนักพัฒนา ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัด
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 – 04.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ได้มอบหมายให้นายสุกันต์ นิรันรัตน์ กำนันตำบลผาสิงห์ ร่วมกับแพทย์ สารวัตและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้านสวนหอมม.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้บริการประชาชน ช้างเผือกพร้อมทั้งชุดเหยี่ยวฟ้า(อาสาสมัครภาคประชาชน)และเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาอปท.ตำบลผาสิงห์ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ณ.ตู้ยามช้างเผือกและพื้นที่ภายในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน
2548 ฉบับที่ 2 การห้ามออกนอกเคหะสถานและตรวจการปฎิบัติตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทุกฉบับ พร้อมทั้งตรวจตราสถานประกอบการคล้ายสถานบริการและโรงแรมห้องพักห้องเช่าการดำเนินการไม่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 2 แต่อย่างใด /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน
20:01 บุญยงค์ สดสอาด รูป