เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

0
238

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อำเภอสิงหนคร และ อำเภอสทิงพระ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันนี้ (22 พ.ค. 63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ณ หอประชุมตำบลชิงโค ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสิงหนครร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เดินทางไปยัง ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ตำบลจะทิ้งพระ โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอสิงหนครและอำเภอสทิงพระ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / วิทยา-จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

22 พ.ค. 63