พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

0
376

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

ศุกร์ที่  22 พฤษภาคม 2563    นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เผยว่า ได้มอบหมายให้ นายมนตรี  ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  นำนักการตลาดรุ่นใหม่จังหวัดสกลนคร

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญการทำผ้าคราม   เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์  เว็บไซต์ OTOP today ,เพจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร,  กลุ่มโอทอปสกลนครละเบ๋อ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพัฒนาการอำเภอพรรณานิคมและจนท.พช.อำเภอ ในการประสานพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรม ที่บ้านดอนกอย ม.2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร