สันติภาพมอบ 7 ตำบล 65 หมู่บ้านในอำเภอภูเพียง!

0
194
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สันติภาพมอบ 7 ตำบล 65 หมู่บ้านในอำเภอภูเพียง!
!เรามิทิ้งกันยามยากในสถานะการณ์โควิด19 ต้องรีบมอบแม้จะเย็นค่ำ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน (สว.) ปี 2543-2549 ประธานมูลนิธิสันติภาพ ได้เดินทางไปมอบเงินตามวงเงินที่ตั้งไว้กว่า 500,000 บาทสำหรับวันนี้บรรเทาความเดือดร้อนยุคโควิด19 ใน 65 หมู่บ้าน 7 ตำบลอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และได้มอบเงิน 35,500 บาทพร้อมข้าวหอมมะลิ 120 ถุงและน้ำดื่ม 650 แก้วครบ
65 หมู่บ้านใน 7 ตำบล ของอำเภอภูเพียงเสร็จสิ้นภาระกิจแล้วเมื่อเวลา16 .25 น. สุดท้ายที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน !>รอยยิ้มของผู้รับและความสุขของผู้ให้/ บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน