สระบุรี-สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ออกตรวจร่วมหน่วยงานแนะนำ หลังผ่อนปรนมาตรการต้าน”โควิด-19″

0
233
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สระบุรี-สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ออกตรวจร่วมหน่วยงานแนะนำ หลังผ่อนปรนมาตรการต้าน”โควิด-19″

บริเวณสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงของพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่ต้องเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด”โควิด-19″ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ออกตรวจมาตราการป้องกันโรคระบาด”โควิด-19″ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ 4 สระบุรี ตรวจแนะนำกิจการห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป ร้านเสริมสวย ฟิตเนส ให้คงไว้ตามมาตรการป้องกัน การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การใช้เจล การเว้นระยะห่าง ช่องทางการเดิน การจัดที่นั่งรับบริการ ทั้งนี้กิจการต่างๆให้ความร่วมมือด้วยดี โดยพบว่าสวนหนึ่งมีการนัดหมายล่วงหน้า กับผู้รับบริการ จำกัดเวลา มีการลงทะเบียน ทางคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนโดยการลงชื่อและเบอร์โทรศัพท์
ทั้งนี้จะมีการติดตามผลทุกระยะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรค”โควิด-19″ในการควบคุมให้สถานการณ์ไปในที่ดีและมีการแนะนำการป้องกันโรคระบาด”โควิด-19″ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้โรค”โควิด-19″กลับมาแพร่ระบาดอีก
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี