ธนาคารกรุงเทพฯ ทำดีมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 อบต. เขาดิน จังหวัดนครสวรรค์

0
288
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ธนาคารกรุงเทพฯ ทำดีมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 อบต. เขาดิน จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คุณพรรณี ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 2 ธนาคารกรุงเทพฯพร้อม พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ.นครสวรรค์ , อุทัยธานี , ชัยนาท นำถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และบรรเทาปัญหาการดำรงชีวิตในเบื้องต้น ณ อบต.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 300 ชุด โดยผู้มารับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง 2 เมตร มีเจลล้างมือ