นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองพิจิตร ที่ 1 ร่วมกับ กองกำลัง มทบ.ที่ 36 ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

0
177
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลา 23.00 น.
นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองพิจิตร ที่ 1 ร่วมกับ กองกำลัง มทบ.ที่ 36 ตำรวจภูธรเมืองพิจิตร ปฏิบัติหน้าที่กวดขันการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 (ฉบับที่ 7) ช่วงเวลาเคอร์ฟิว(23.00-04.00) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด ในเขตพื้นที่ ต.ท่าหลวง ต.บ้านบุ่ง ต.หัวดง ต.ฆะมัง และ ต.ในเมือง พบผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นฯ มีเหตุจำเป็น 6 ราย ตักเตือนให้คำแนะนำและคาดโทษ 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ