รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

0
223
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันนี้ ( 22 พ.ค. 2563) เวลา13.30 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอำเภอท่าสองยางและหัวหน้าส่วนราชการ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 200 ชุด
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนแม่ระเมิง ตั้งอยู่บ้านแม่ระเมิง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 82 คน และมีนักเรียน จำนวน 1,342 คน

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน