หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตลาดนัดให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19

0
207
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อับดุลหาดี/ยะลา/23 พ.ค. 63
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตลาดนัดให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีดิลฟิตรี

ที่ตลาดนัดสามแยกตลาดเกษตร ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 และแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้กับแม่ค้าพ่อค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้ออาหาร เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองอย่างมีความสุข ในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าของผู้ใหญ่ จำนวน 40 ชิ้น อนามัยแบบผ้าของเด็ก จำนวน 10 ชิ้น ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ จำนวน 25 ขวด เฟสชิว (Face Shield) จำนวน 35 ชิ้น ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ

สำหรับวันฮารีรายออีดิลฟิตรี เป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกวันหนึ่ง ซึ่งชาวมุสลิมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเฉลิมฉลอง หลังจากการถือศีลอดมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในปีนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักจุฬาราชมนตรี จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้เฉลิมฉลองภายใต้มาตรการต่างๆ ที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศไว้ ในประกาศฉบับที่ 6 เช่น งดการเลี้ยงสังสรรค์ที่ประกอบด้วยคนจำนวนมาก งดการสัมผัสมือหรือการโอบกอดกัน แต่ให้สลามด้วยการยกมือทักทาย นอกจากนี้ขอให้งดการไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ที่มีคนจำนวนมาก อีกทั้งให้มุสลิมทุกคนรักษาความสะอาดตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะช่วงอาบน้ำละหมาดเท่านั้น พร้อมการระวังป้องกันทางการแพทย์ เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ โดยมาตรการเหล่านี้ จำเป็นต้องปฏิบัติต่อไปอย่างอดทน เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา