เมืองงาช้างดำ ในนามตัวแทนคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และครู ขอกราบขอบพระคุณ ***มทบ.38 ที่สนับสนุนกำลังร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน**

0
261
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมืองงาช้างดำ ในนามตัวแทนคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และครู ขอกราบขอบพระคุณ ***มทบ.38 ที่สนับสนุนกำลังร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน** *
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2563 พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.38 สนับสนุนกำลังพล ร้อย.มทบ.38 จำนวน 6 นาย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ สนามเด็กเล่นภูมิปัญญา Brain Based Leaning (BBL) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายกองทัพบก ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส / บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน