กระทรวง พม.เตรียม 2,000 ล้านบาท โรงรับจำนำ สธค.คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

0
327
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กระทรวง พม.เตรียม 2,000 ล้านบาท โรงรับจำนำ สธค.คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องอนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) โรงรับจำนำ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน ในโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19

โดยปรับเพิ่มเงื่อนไขให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงิน Soft loan จากธนาคารออมสิน จำนวน 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถือเป็นแนวคิดของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะให้โรงรับจำนำของรัฐ มาช่วยลดดอกเบี้ยให้กับคนจน เพื่อให้เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้สำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นโรงรับจำนำที่คิดดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประเทศไทย

สำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์
มีทั่วประเทศ 33 สาขา จังหวัดพิษณุโลก มี 1 สาขา ตั้งอยู่ถนนมหาธรรมราชา เขตเทศบาลนครพิษณุโลก