ระยอง-โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย “จีเอ็มทีพี “ และ “กนอ.” มอบตู้ปันสุขเพื่อชุมชน “ตู้อิ่มใจ หยิบไปอิ่มท้อง”

0
107
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ระยอง-โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย “จีเอ็มทีพี “ และ “กนอ.” มอบตู้ปันสุขเพื่อชุมชน “ตู้อิ่มใจ หยิบไปอิ่มท้อง”

บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด(GMTP) ร่วมกับ กนอ. ห่วงใยชุมชน มอบตู้ปันสุข “ตู้อิ่มใจ หยิบไปอิ่มท้อง” ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็ก อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ณ สถานีตำรวจน้ำ ปากคลองตากวน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่อเนื่อง โดยมี นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( กนอ.) และคณะ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาใส่ตู้ปันสุขเพื่อการแบ่งปันกันสำหรับประชาชน ซึ่งมี ผู้นำชุมชน นาย ไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมืองและ อ.บ้านฉางสามัคคี ประธานประมงกลุ่มเก้ายอด กลุ่มก้นปึกสามัคคี กลุ่มพลาอู่ตะเภาสามัคคี กลุ่มตากวนอ่าวประดู่ เป็นตัวแทนรับมอบ

นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯในนามผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ภายใต้การกำกับดูแลของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เรามีความห่วงใยและได้ดำเนินการในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่ต้องหยุดยาวซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากขาดรายได้และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจึงได้นำตู้ปันสุขและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อเป็นการแบ่งปันกันในชุมชน เป็นการส่งกำลังใจความห่วงใยซึ่งกันและกัน ช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับชุมชน ซึ่งบริษัทฯและหน่วยงานที่รับผิดชอบฯ เราได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนในชุมชนต่างๆโดยรอบ และ ตระหนักว่าโครงการฯของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งต้องอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกด้าน ทั้งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของโครงการตู้ปันสุขในวันนี้

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน