กลุ่มBHH best heart healthy และกต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่เด็กพิการซ้ำซ้อน

0
130
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กลุ่มBHH best heart healthy และกต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่เด็กพิการซ้ำซ้อน

นนทบุรี : วันที่ 6 มิ.ย.63 ที่บ้านราชาวดีชาย ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายทวีศักดิ์ สุทิน กต.ตร.จว.นนทบุรี และเป็นอดีตนายกสมาคมผู้ค้าปุ๋ยแห่งประเทศไทย CEO ศักดิ์สยามกรุ๊ป นายอำพล แย้มเยื้อน กต.ตร.จว.นนทบุรีพล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสุทธิ์ อดีต ผบก.ภ.จว.นนทบุรี สว.นนทบุรี กลุ่ม BHH best heart healthy และคณะกต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯ เดินทางเข้าพบนางบุญมา บุตรรักษ์ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิบ้านราชาวดีชาย นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กก.จำนวน 100 ถุง ข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำผลไม้ ผลไม้ นม และขนมขบเคี้ยว เพื่อมอบให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อนชายที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ดังกล่าวจำนวนประมาณ 590 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและทำบุญแก่ผู้ด้อยโอกาส

ทั้งนี้สถานสงเคราะห์บ้านราชวดีชาย-หญิง มีเด็กพิการซ้ำซ้อนรวมแล้วกว่า 1,000 คน ทางคณะทำบุญได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ จึงได้รวมตัวกันนำสิ่งของมามอบให้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ซึ่งสิ่งของจำเป็นทั้งอุปโภค บริโภคขาดแคลนและหาซื้อได้ลำบาก อีกทั้งสถานสงเคราะห์ต่างๆยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ด้อยโอกาสอีกมากมาย จึงอยากเชิญชสนผู้ใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของเหล่านั้นให้กับทางสถานสงเคราะห์ อาทิ แพมเพิร์ส ข้าวสาร โดยสามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์สถานสงเคราะห์ต่างๆ

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี